BHV op Maat VOF
Obrechtrode 92
2717 DE  Zoetermeer
Tel: 079 - 331 42 71
Fax: 079 - 331 40 59
www.bhvopmaat.com

Wist u dat:

wanneer u niet voldoet aan de verplichting om bedrijfshulpverleners aan te wijzen, dit een boete op kan leveren van € 9.000,00 tot € 22.500,00 per geval?
 

de zichtbare schade bij uitval van uw bedrijf door brand vaak maar 20% bedraagt van de totale schade?
 

vaak 80% van de totale schade door brand, wordt veroorzaakt door het ontbreken van omzet in de periode dat het bedrijf stil ligt, verlies van uw marktaandeel en de kosten die nodig zijn om het marktaandeel weer terug te halen? 

dat juist deze schade voor veel bedrijven de belangrijkste oorzaak kan zijn van een faillissement?
 

u als werkgever aansprakelijk bent voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van adequate hulp als er een ongeval is gebeurd of een brand is uitgebroken?
 

een snelle blusactie bij een beginnende brand door een bedrijfshulpverlener het verschil kan betekenen tussen geringe schade en het geheel afbranden van uw bedrijfspand?
 

de kans op overleven bij levensbedreigende stoornissen samenhangt met de beschikbaarheid van de juiste middelen en een adequate hulpverlening die snel op gang komt?